СПІВПРАЦЯ

В обговоренні отриманих результатів, оцінці вихідного стану (на теперішній час) досліджуваних систем організму та в подальшій консультації щодо механізмів розробки кінезіологічних моделей реадаптації (відновлення) нервово-м’язової системи беруть участь провідні науковці в кінезіології.

icon-circle

Меморандуми про науково-дослідну співпрацю

icon-circle

Науковці, які співпрацюють з науково-дослідним центром сучасної кінезіології

Timnea Olivia Carmen

Timnea Olivia Carmen

Conf.univ.dr. Prodecan al Facultativi de Educație Fizică, Sport și Kinetoterapie din cadrul Romanian-American University, este medic primar medicină sportivă și medicină de familie

Liliana Mihăilescu

Liliana Mihăilescu

Profesor universitar doctor
Director școala doctorală Știința sportului și educației fizice , Universitatea din Pitești

Luminita Georgescu

Luminita Georgescu

Professor
PhD, MD Sports Medicine
Doctoral Adviser on Sport Science and Physical Education
University of Pitesti, Romania
Vladimir Potop

Vladimir Potop

Professor, Doctor of Science Physical Culture and Sports
University of Pitesti; Pitesti, Romania
State University of Physical Education and Sport; Chisinau, Republic of Moldova

Marius Stănescu

Marius Stănescu

MD, PhD, оrthopedic surgeon, head of the orthopedic-traumatology department. of “Carol Davila” Central Military Hospital, Bucharest
Associate Professor at the Ecological University of Bucharest, Faculty of Physical Therapy and Special Motor Skills

Берегова Тетяна Володимирівна

Берегова Тетяна Володимирівна

Професор кафедри фундаментальної медицини Навчально-наукового центру ‘Інститут біології та медицини’ Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор біологічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки
Slavila Mircea

Slavila Mircea

Professor medical of phisical culture, Ph D.
“Sf Luca Chronic Disease Hospital”, Bucharest, Romania
Veaceslav Manolachi

Veaceslav Manolachi

Professor, Ph.D., Doctor of Pedagogical Science
State University of Physical Education and Sport, Republic of Moldova
“Dunărea de Jos” University of Galaţi, Romania
Georgiy Korobeynikov

Georgiy Korobeynikov

PhD, DrSci., Professor
National University of Ukraine on Physical Education and Sport, Kyiv (Ukraine)
German Sport University Cologne, Institute of Psychology, Cologne (Germany)
Lesia Korobeynikova

Lesia Korobeynikova

PhD, DrSci., Professor
National University of Ukraine on Physical Education and Sport, Kyiv (Ukraine)
German Sport University Cologne, Institute of Psychology, Cologne (Germany)
Pierre Joseph de Hillerin

Pierre Joseph de Hillerin

Profesor universitar doctor
University of Pitesti; Pitesti, Romania
Доцюк Лідія Георгіївна

Доцюк Лідія Георгіївна

Доктор медичних наук, професор
Завідувач кафедри фізичної реабілітації, ерготерапії та домедичної допомоги
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Зорій Ярослав Богданович

Зорій Ярослав Богданович

Доктор педагогічних наук, професор
Декан факультету фізичної культури та здоров’я людини
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Андрійчук Ольга Ярославівна

Андрійчук Ольга Ярославівна

Доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор
Завідувач кафедри фізичної терапії та ерготерапії
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Одинець Тетяна Євгенівна

Одинець Тетяна Євгенівна

Доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор
Завідувач кафедри фізичної реабілітації
«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради
Жарська Наталія Валеріївна

Жарська Наталія Валеріївна

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент
Доцент кафедри спортивної медицини, здоров’я людини
Львівський державний університету фізичної культури імені Івана Боберського
Бріскін Юрій Аркадійович

Бріскін Юрій Аркадійович

Доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор
Завідувач кафедри теорії спорту та фізичної культури
Львівський державний університету фізичної культури імені Івана Боберського
Мелега Ксенія Петрівна

Мелега Ксенія Петрівна

Кандидат медичних наук, доцент
Завідувач кафедри основ медицини
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Сивохоп Едуард Миколайович

Сивохоп Едуард Миколайович

Кандидат педагогічних наук, доцент
Декан факультету здоров’я та фізичного виховання
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Козіна Жаннета Леонідівна

Козіна Жаннета Леонідівна

Доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор
Завідувач кафедри олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Козін Валентин Юрійович

Козін Валентин Юрійович

Завідувач навчально-наукової лабораторії біофізики, біомеханіки та кінезіології Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Ольховий Олег Михайлович

Ольховий Олег Михайлович

Доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор
Проректор з науково-педагогічної роботи
Харківська державна академія фізичної культури
Рубан Лариса Анатоліївна

Рубан Лариса Анатоліївна

Кандидат наук з фізичної культури та спорту (фізична реабілітація), доцент
Доцент кафедри фізкультурно-спортивної реабілітації
Харківська державна академія фізичної культури
Marius Viorel Ulareanu

Marius Viorel Ulareanu

Assoc. Prof. PhD.
Faculty of Phisical education and Sport, Ecological University of Bucharest, Romania
Gheorghe Simion

Gheorghe Simion

Profesor universitar doctor
University of Pitesti; Pitesti, Romania
Ion MIHĂILĂ

Ion MIHĂILĂ

Profesor universitar doctor
Director Școală Doctorală Știința Sportului și Educației Fizice
University of Pitesti; Pitesti, Romania
Бокатуєва Вікторія Василівна

Бокатуєва Вікторія Василівна

Кандидат медичних наук, доцент
Провідний науковий співробітник відділу судинної патології головного мозку та реабілітації ДУ” Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України”
Данильченко Світлана Іванівна

Данильченко Світлана Іванівна

Кандидат медичних наук, доцент
Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”, Кафедра фізичної терапії та ерготерапії
Топчій Марія Сергіївна

Топчій Марія Сергіївна

Кандидат біологічних наук, завідувач кафедри біології і охорони здоров’я Державного закладу “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”
Холодов Сергій Анатолійович

Холодов Сергій Анатолійович

Кандидат педагогічних наук, доцент, приват-професор кафедри біології і охорони здоров’я Державного закладу “Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського”

Замовте
індивідуальну консультацію
прямо зараз!

Отримайте вичерпну онлайн консультацію нашого спеціаліста