Науково-дослідний центр сучасної кінезіології

Мета центру – реадаптація (відновлення) нервово-м’язової системи на пізніх та віддалених етапах після інсульту, ДЦП, травм, військових:

 • організація консультацій провідних науковців з кінезіології, біології, медичної реабілітації Європи та України з проблеми реадаптація нервово-м’язової системи;
 • розробка індивідуальних методик та кінезіологічних моделей для реадаптації нервово-м’язової системи;
 • розробка ефективного комплексу методів діагностики для визначення вихідного стану функціональної та нервово-м’язової системи у людей після інсульту, ДЦП, травм.
Науково-дослідний центр сучасної кінезіології
icon-circle

Для кого підходить?

Обстеження, діагностика, розробка індивідуальних кінезіологічних моделей з реадаптації нервово-м’язової системи проводиться для наступних категорій людей:

Пізній (від 6 місяців до 1 року) та віддалений (після 1 року) етапи після інсульту

Дитячий церебральний параліч (ДЦП)

Посттравматичний період реадаптації НМС (після ДТП)

Військові після поранення та протезування

Після складних операцій, які призвели до тривалої гіпокінезії та вираженої атрофії певних м’язових груп

Радікулопатія

icon-circle

Послуги

Діагностика вихідного стану нервово-м’язової та функціональної системи організму.

Консультації (онлайн також) стану нервово-м’язової системи та подальших шляхів для реадаптації (відновлення), в яких беруть участь провідні науковці в кінезіології України та Європи.

Проведення різних за тривалістю (від 7 до 30 днів) практичних занять з реадаптації нервово-м’язової системи використовуючи інноваційні методики та сучасні методи діагностики.

Розробка найбільш безпечних та ефективних кінезіологічних моделей з оптимальними параметрами режимів навантаження для даної категорії людей.

Розробка нових комплексів вправ з варіативною протидією зовнішньому подразнику.

Розробка інтегральної системи контролю за процесами підвищення адаптаційних резервів організму та реадаптацією нервово-м’язової системи.

Послуги
icon-circle

Методи діагностики

Методика реадаптаціі нервово-мʼязової системи

На основі багатолітніх досліджень особливостей адаптаційно-компенсаторних реакцій організму людини в умовах впливу стресових подразників було розроблено інноваційну методику реадаптаціі нервово-м’язової системи після тривалої гіпокінезії.

В процесі розробки кінезіологічних моделей автори використовували комплекс засобів, які основані на варіативній протидії зовнішньому подразнику.

Безкоштовна консультація та діагностика військовим

Консультації військових стосовно розробки індивідуальних, залежно від результатів отриманих в процесі комплексної діагностики, кінезіологічних моделей реадаптації нервово-м’язової системи та підвищення адаптаційних резервів їх організму, проводяться безкоштовно.

  Андрій Анатолійович Чернозуб
  icon-circle

  Про нас

  Наша головна мета — консолідація спільноти вчених і практиків, привернення уваги до проблеми пошуку ефективних шляхів реадаптації нервово-м’язової системи людей на пізніх та віддалених етапах відновлення після інсульту, ДЦП та посттравматичних періодів.”

  Андрій Анатолійович Чернозуб
  Доктор біологічних наук, професор,
  директор Науково-дослідного центру сучасної кінезіології «KINEZUS»

  icon-circle

  Співпраця

  В обговоренні отриманих результатів, оцінці вихідного стану (на теперішній час) досліджуваних систем організму та в подальшій консультації щодо механізмів розробки кінезіологічних моделей реадаптації (відновлення) нервово-м’язової системи приймають участь провідні науковці в кінезіології.

  Науково-дослідницьким центром сучасної кінезіології було підписано меморандуми про науково-дослідну співпрацю з вищими навчальними освіти України та Європи.

  Співпраця
  icon-circle

  Відповіді на запитання, що часто ставляться

  Відповіді на запитання, що часто ставляться

  В процесі розробки кінезіологічних моделей автори використовували комплекс засобів, які основані на варіативній протидії зовнішньому подразнику.

  – Динамічні вправи з протидією м’язам агоністам та синергістам за рахунок зовнішнього подразника до повної м’язової втоми. Зовнішніми подразниками є: м’язове зусилля іншої людини, певний предмет, частина тіла. М’язова діяльність виконується за умов анаеробно-алактатного чи анаеробно-гліколітичного режиму енергозабезпечення.

  – Динамічні вправи з протидією м’язам антагоністам за рахунок зовнішнього подразника до повної втоми м’язів. Зовнішніми подразниками є: м’язове зусилля іншої людини, певний предмет, частина тіла. М’язова діяльність виконується за умов анаеробно-алактатного або анаеробно-гліколітичного режиму енергозабезпечення з попереднім використанням електростимуляційної терапії для додаткової активації рухомих одиниць (у разі вираженої атрофії певної групи м’язів), або без застосування електростимуляції.

  Використовується широкий спектр фізіологічних та біохімічних методів:

  Аналіз варіабельності серцевого ритму (ВСР). Використання даного методу дозволяє фахівцям перед початком кожного заняття спрогнозувати рівень фізичного навантаження, який буде безпечним для організму та одночасно сприятиме підвищенням адаптаційних резервів в процесі відновлення.

  Біохімічний аналіз крові. Контроль за зміною базального рівня низки ферментів, макро- та мікроелементів, концентрації гормонів в сироватці крові. Отримані дані дозволять визначити, які навантаження будуть найбільш безпечними та ефективними.

  Біоімпедансометрія. Контроль показників безжирова маса тіла, жирова маса тіла, активна клітинна маса тіла, суха клітинна маса тіла дозволить визначити ефективність впливу фізичних навантажень на зміну параметрів м’язової маси тіла обстежених, що є одним із пріоритетних завдань в процесі реадаптації нервово-м’язової системи.

  Електроміографія. Дослідження нервово-м’язової передачи, рефлекторну діяльність, визначити швидкість проведення збудження нервом, встановити потенціал окремих м’язових волокон чи групи м’язових волокон має велике значення в процесі розробки моделей з реадаптації нервово-м’язової системи.

  Контроль рухової активності. Розробляється механізм зниження кількості одночасно активованих рухомих одиниць у випадку прояву спастики за рахунок підвищення рівня внутрішньо-м’язової координації м’язів-антагоністів в процесі м’язового напруження.

  Визначення рівня фізичних можливостей певної м’язової групи складається з таких компонентів:

  • вихідний рівень розвитку максимальної сили;
  • розвиток силової витривалості;
  • різниця протидії за рахунок м’язового скорочення зовнішньому подразнику в концентричній та ексцентричній фазах руху;
  • величина амплітуди руху та відповідність траєкторії руху нормам динамічної анатомії;
  • вихідна активність м’язів синергістів та зміна їх кількості в процесі використання кінезіологічних моделей;
  • величина протидії антагоністів в умовах атрофії досліджуваної групи м’язів чи у випадку спастики;
  • динаміка розвитку силових можливостей за рахунок зростання внутрішньо-м’язової координації та гіпертрофії переважно швидко-скорочувальних м’язових волокон;
  • рівень спастичності групи м’язів та її зміна в процесі реадаптації нервово-м’язової системи використовуючи різні за структурою кінезіологічні моделі.

  Безкоштовна діагностики стану нервово-м’язової системи організму людей вказаних вище категорій триватиме з 1 по 30 червня 2023 року в місті Ужгород.

  Додаткову інформацію можна отримати на сторінці Контакти.

  Консультації військових (часткові в онлайні) стосовно розробки індивідуальних, залежно від результатів отриманих в процесі комплексної діагностики, кінезіологічних моделей реадаптації нервово-м’язової системи та підвищення адаптаційних резервів їх організму, проводяться безкоштовно.

  Консультація проводиться на основі аналізу результатів попередніх досліджень, часткової або комплексної діагностики проведеної в нашому центрі з використанням методів представлених на сайті. Ціна буде залежати насамперед від того, які саме методи необхідно використати для того, щоб визначити вихідний функціональний стан людини та насамперед стан її нервово-м’язової системи. Також ціна залежить від того, надає її Вам доктор наук, професор чи кандидат наук. За додатковою інформацією звертайтесь за вказаними телефонами на сайті.

  Мінімальна ціна одного заняття, з обов’язковим використанням методу «Варіабельності серцевого ритму» на початку та в кінці заняття з метою оцінки вихідного функціонального стану та адекватності навантажень індивідуальним можливостям організму обстеженого, без додаткових методів контролю – становитиме 1000 грн. За необхідності використання під час занять додаткових методів діагностики, ціна буде змінюватись. Мінімальний період тривалості занять становить 7 днів.

  Перед початком проведення практичних занять, людина проходить часткову або комплексну діагностику в нашому центрі залежно від проблеми з якою вона до нас звернулась, а також вихідного стану її організму. Після обробки даних результатів діагностики, проводиться обговорення подальших дій в якому приймають участь професора, доктори та кандидати наук з України та Європи, які співпрацюють з науково-дослідним центром Kinezus. Після обговорення для кожного з обстежених розробляється індивідуальна кінезіологічна модель з реадаптації (відновлення) нервово-м’язової системи з використання відповідної методики, розробленої науковцями центру. В разі необхідності в процесі занять додатково можуть застосовуватися інноваційні методи контролю та розроблятись механізмі корекції навантажень.

  До даного питання в нашому центрі підходять індивідуально. Однією з проблем, яка ускладнює процес занять з дітьми даної категорії – це спроможність батьків разом з нашими фахівцями виконувати той комплекс вправ з дотримання основних закономірностей, які є основною складовою індивідуальної кінезіологічної моделі розробленої для їх дитини. В більшості випадків, залежно від складності ДЦП, починаємо працювати з дітьми з 5-6 років. Однак, до даного питання підходимо індивідуально. Все залежить від батьків та дитини.

  Дане питання все частіше і частіше виникає серед людей, які потребують допомоги в відновленні нервово-м’язової системи після інсульту, травм різного характеру, військових після поранень, дітей з ДЦП. Фізична реабілітація, фізична терапія, або кінезіотерапія – ці слова відображають один процес. Відомо, що фізична реабілітації є лише однією з структурних ланок кінезіології. Кінезіологія – це комплексна система, яка в своїй структурі має не лише процес реабілітації, але й широкий спектр діагностики з використання фізіологічних, біохімічних, морфофункціональних методів контролю за системами організму. Кінезіології – це інтегральне поєднання в єдину систему фізіологічних процесів адаптації, механізмів оптимізації режимів навантаження, удосконалення  кінезіологічних моделей за рахунок інноваційних засобів, корекції їх комплексів та інше.

  icon-circle

  Партнер

  AdviseMe – онлайн психолог в будь-якій точці світу

  Спілкуйтеся з найкращими перевіреними психологами онлайн. Відеоконсультації, приватні бесіди, регулярні сесії.

  Пройдіть тестування на сайті, щоб автоматично підібрати собі спеціаліста. Це легко!

  AdviseMe